logo systemu POLON

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

We wrześniu odbędą się wybory do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024–2027. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane od 1 maja do 31 lipca. Wybory zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu systemu elektronicznego nadzorowanego przez OPI-PIB dostępnego na stronie https://radon.nauka.gov.pl/pl/wybory_rdn23/home. Na stronie pomocy systemu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/rdn/ znajdują się materiały dotyczące systemu wyborczego, m.in. film instruktażowy pt. Wybory do Rady Doskonałości Naukowej 2023 – informacje dla podmiotów zgłaszających kandydatów https://www.youtube.com/watch?v=1K4aB90gnpo
logo systemu POLON

Aktualności JSA

1. W dniu 17 maja na środowisku testowym została wdrożona aktualizacja do wersji 2.11.0. W związku z tym, że zmiany obejmują poprawkę dla komunikacji REST API, nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA zgodnie z przyjętą procedurą, po okresie dwutygodniowej karencji. Aktualna dokumentacja REST API nie uległa zmianie. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/integracja/nowa-wersja-systemu-2-11-0-na-srodowisku-testowym-jsa/
2. Na kanale Youtube został zamieszczony 23 marca film pt. JSA, narzędzie, które wpływa na podnoszenie jakości bronionych prac. Link do filmu znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=AQuo8cD50O0
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Korekta uruchomienia w danych studenta (12.05.)
2. Projekty naukowe – Dodawanie nowego projektu naukowego (16.05.)
3. Obszar Osoby ubiegające się o stopień doktora – udostępnione raporty (16.05.)

logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 8 maja została wdrożona nowa wersja modułu Studenci (1.56.0) Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji opisane są pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/20/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-1-56-0/494225

2.  Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych – zamknięcie modułu
2023-05-17
W związku z tym, że decyzja o kategoriach stała się ostateczna wykaz uprawnień do nadawania stopni naukowych, który dotychczas był prezentowany w POL-on, stał się niedostępny.