logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

W dniu 16 maja system PBN został zaktualizowany do wersji 23.5.1.
Opis zmian znajduje się pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-23-5-1/