logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Korekta uruchomienia w danych studenta (12.05.)
2. Projekty naukowe – Dodawanie nowego projektu naukowego (16.05.)
3. Obszar Osoby ubiegające się o stopień doktora – udostępnione raporty (16.05.)