logo systemu POLON

Aktualności JSA

1. W dniu 17 maja na środowisku testowym została wdrożona aktualizacja do wersji 2.11.0. W związku z tym, że zmiany obejmują poprawkę dla komunikacji REST API, nowa wersja systemu zostanie wdrożona na środowisko produkcyjne JSA zgodnie z przyjętą procedurą, po okresie dwutygodniowej karencji. Aktualna dokumentacja REST API nie uległa zmianie. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/integracja/nowa-wersja-systemu-2-11-0-na-srodowisku-testowym-jsa/
2. Na kanale Youtube został zamieszczony 23 marca film pt. JSA, narzędzie, które wpływa na podnoszenie jakości bronionych prac. Link do filmu znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=AQuo8cD50O0