Nabór wniosków w ramach Programu Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki na lata 2022-2024” planowanych do realizacji jeszcze w roku 2023 albo w roku 2024.

Nabór rozpocznie się 1 czerwca i zakończy 30 czerwca 2023 r.

W ramach wniosków, których realizację zaplanowano do końca 2023 r. otwarto nabór w trzech obszarach tematycznych:

Obszar tematyczny 1: Światowej klasy naukowcy w Metropolii.

Obszar zakłada dofinansowanie dla projektów, w ramach których wykładowcy z najwyżej notowanych w światowych rankingach szkół wyższych na świecie lub laureaci znaczących nagród w skali globalnej czy też osobowości w świecie artystycznym, będą prowadzili zajęcia oraz inne aktywności na uczelniach GZM. W przypadku uczelni artystycznych, zapraszana osoba nie musi reprezentować uczelni wyższej.

Poziom dofinansowania: od 60 do 99% kosztów kwalifikowanych

Obszar tematyczny 3: Nowatorskie metody kształcenia.

Obszar zakłada dofinansowanie do projektów polegających na realizacji nowatorskich (w skali uczelni) programów edukacyjnych, kierowanych do studentów uczelni, w tym w szczególności programów skupionych na: aktywnym włączaniu partnerów zewnętrznych (w szczególności instytucji publicznych, innych uczelni, organizacji pozarządowych, sektora biznesu); programów realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych, a także programów pogłębiających możliwość kształcenia praktycznego / kształcenia w działaniu.

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Obszar tematyczny 5: Studiuj w Metropolii

W ramach obszaru dofinansowane będą projekty polegające na:

– tworzeniu przez uczelnie indywidualnych programów kształcenia dla studentów pierwszego roku, będących laureatami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów artystycznych i sportowych dla szkół ponadpodstawowych, w celu podejmowania studiów na uczelniach znajdujących się na obszarze GZM;

– podejmowaniu przez uczelnie wyższe, znajdujące się w granicach GZM, inicjatyw naukowych, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru GZM, zachęcających do podejmowania dalszej nauki na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, za wyjątkiem kursów przygotowujących do matury oraz innych egzaminów państwowych i międzynarodowych.

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Dla projektów planowanych do realizacji w roku 2024 otwarto nabór w ramach wszystkich pięciu obszarów tematycznych, obejmujących również obszary:

Obszar tematyczny 2: Wsparcie badań

Obszar zakłada dofinansowanie:

– projektów polegających na prowadzeniu badań niezbędnych w procesie uzyskania stopnia naukowego doktora, na uczelniach znajdujących się w granicach GZM;

– projektów naukowo-badawczych, prowadzonych przez pracowników naukowych w stopniu doktora.

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Obszar 4: Konkursy i wydarzenia naukowe

Obszar zakłada dofinansowanie do projektów polegających na udziale studentów, kół naukowych, działających na uczelniach wyższych w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach o charakterze współzawodnictwa naukowego, jak również organizację takich wydarzeń na obszarze GZM.

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie:
https://pracownik.sum.edu.pl/metropolitalny-fundusz-wspierania-nauki/#toggle-id-1

oraz na stronie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:
https://metropoliagzm.pl/metropolia-nauki/

W przypadku chęci udziału w programie, serdecznie zachęcamy do kontaktu z pracownikami Centrum Transferu Technologii, zajmującymi się Metropolitalnym Funduszem Wspierania Nauki:

Pani mgr Joanna Rozbicka-Seman – tel. 32 208 36 40, email: ,

Pan Jakub Gomola – tel. 32 208 36 40, email: .

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY  – POBIERZ 


Dane wysyłającego:
Joanna Rozbicka-Seman