Uwaga! Od dnia 10.07.2023 r. wszystkie zapotrzebowania na towary i usługi należy tworzyć poprzez dedykowany system.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Nr 100/2023 z dnia 10.07.2023 r. od dnia 10.07.2023 r. wszystkie zapotrzebowania na towary i usługi należy tworzyć poprzez dedykowany system dostępny pod linkiem:

https://zapotrzebowanie.sum.edu.pl

Po wygenerowaniu wydruku zapotrzebowania należy z nim postępować jak dotychczas, czyli złożyć we właściwej kancelarii.


Dane wysyłającego:
Daria Brückner