logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Udostępnienie nowego wyglądu stron z informacjami o Systemie POL-on i Sieci POL-on
2023-06-16
W dniu 16 czerwca została udostępniona zmieniona wersja strony o Systemie POL‑on pod adresem https://polon.nauka.gov.pl
Najważniejsze zmiany:
-> do zakładki Aktualności została dodana funkcjonalność umożliwiająca filtrowanie opublikowanych treści
-> przekierowanie do sekcji Pomocy zostało przeniesione na dół strony do dedykowanego kafla
-> został dodany kafel bezpośrednio przenoszący użytkownika na stronę z aktualną ofertą szkoleń
-> został zmieniony wygląd strony „O Sieci POL‑on”
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/udostepnienie-nowego-wygladu-stron-z-informacjami-o-systemie-pol-on-i-sieci-pol-on/
2. Udostępnienie ankiety dotyczącej rekrutacji na kierunki studiów na rok akademicki 2024/2025
2023-07-17
W dniu 17 lipca została udostępniona w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych Ankieta gromadząca informacje o zasadach rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2024/2025. Informacje uzupełnione w ankiecie oraz wysłane do MEiN do 21 sierpnia 2023 r. będą widoczne w ramach pierwszej edycji Nawigatora edukacji. Nawigator edukacji to jedno z narzędzi w ramach projektu https://edukacja.gov.pl/. Zadaniem tego narzędzia jest pomoc w wyborze kolejnych etapów kształcenia. Już na początku września br. Nawigator pomoże uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w wyborze przedmiotów maturalnych, które będą zdawali w maju 2024 r. Ankietę powinna uzupełnić każda uczelnia prowadząca studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Więcej informacji znajduje się na stronach pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-rekrutacja-na-kierunki-studiow-2024-2025/ oraz https://opi.org.pl/nawigator-edukacji-pomoz-kandydatom-poznac-oferte-twojej-uczelni/
3. Sprawozdawczość GUS S-M za rok 2022
2023-07-17
W dniu 17 lipca w wersji produkcyjnej systemu POL‑on zostały udostępnione formularze GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) za rok 2022.
Termin przekazania danych do GUS – według stanu na dzień 31.12.2022 – upływa 31 sierpnia 2023 r.
Instrukcja pomocy znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon/