logo systemu POLON

Seria szkoleń OPI-PIB na platformie Teams

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

 1. Wprowadzenie do systemu POL-on (szkolenie dla nowych użytkowników)
  9.10. godz. 9:30-11:30
  11.10. godz. 9:30-11:30
  25.10. godz. 9:30-11:30
 2. Moduł Pracownicy
  cz.1 – Rejestracja pracownika 17.10. godz. 9:30-12:00
  cz.2 – Uzupełnianie informacji o oświadczeniach 18.10. godz. 9:30-11:30
  cz.3 – Prowadzone zajęcia 18.10. godz. 9:30-12:00
 3. Moduł Projekty naukowe
  20.10. godz. 9:30-11:00
 4. Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora
  24.10. godz. 9:30-12:00
 5. Moduł Postępowania awansowe (stopień dr i dr hab.)
  26.10. godz. 9:30-11:30
 6. Moduł Studenci
  cz. 1 – Rejestracja studenta  27.10. godz. 9:30-12:00
  cz. 2 – Aktualizacja danych studenta po rejestracji i przypadki szczególne​ 27.10. godz. 12:30-15:00
 7. Moduł Szkoły doktorskie
  30.10. godz. 9:30-11:00