biurko w sali konferencyjne przygotowane w dokumenty do obrad

Informacja o Walnym Zebraniu Delegatów – dot. Członków PKZP

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zaprasza na Walne Zebranie Delegatów – Członków PKZP, które odbędzie się w Budynku C2 w sali nr 6 na parterze (sala seminaryjna) w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 w terminie 19 IX 2019 r. o godz. 12.00
[Zarząd]

[Przesłane przez: Patrycja Kornes]

sportowiec wiąże obuwie

Zmiany w regulaminie odnośnie karnetów sportowych Benefit Systems S.A.

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje wszystkich Użytkowników Platformy e-MultiSport (Benefit Systems S.A.), dla których zakup karnetów sportowych nie podlega dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, że z dniem 07.07.2019 r. wszedł w życie nowy Regulamin. Szczegółowy zakres zmian opisany jest w załączonej tabeli. Pełna treść Regulaminu dostępna jest na platformie Użytkownika.

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

zdjęcie portretowe Pani rzeczkik SUM

Pani Bożena Langner pełniąca obowiązki Rzecznika Prasowego SUM

Od 1 lipca 2019 r. funkcję Rzecznika Prasowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pełnić będzie Pani Bożena Langner, pracownik Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni SUM w Katowicach.

Na swoim dotychczasowym stanowisku zajmowała się promocją Uczelni. Pani Bożena Langner jest absolwentką studiów magisterskich, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Prawie 10 lat była prezenterem i dziennikarzem informacyjnym, a później publicystycznym w lokalnej telewizji, pełniła również funkcję redaktora wydania serwisu informacyjnego, współpracowała z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi. Jest laureatką wielu konkursów dziennikarskich.

Dotychczasowy Rzecznik Prasowy Uczelni Pani Agata Kalafarska-Winkler z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończyła współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Dziękujemy Pani Agacie Kalafarskiej-Winkler za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę, dbanie o pozytywny wizerunek Uczelni. Życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Uprzejmie informujemy, że odbyły się wybory do Rady Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej jest organem działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej. Do zadań Rady należy między innymi dbałość o najwyższe standardy działalności naukowej, wymagane do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora. Rada zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi na stopień doktora i doktora habilitowanego. Czytaj dalej

ułożona na stercie prasa i okulary

Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalony

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. jednogłośnie uchwalił nowy Statut Uczelni. Opracowany dokument przyjęty został po konsultacjach ze Wspólnotą Akademicką oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i Radę Uczelni.

Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składają Senatorom, Członkom Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu i Radzie Uczelni, Związkom Zawodowym oraz całej Społeczności akademickiej, serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz twórczą i harmonijną współpracę przy tworzeniu Statutu. Nowy Statut wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r.

Z treścią Uchwały z dnia 29.05.2019 r. (nowym Statutem) można zapoznać się pod adresem: Statut SUM

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]