POL-on konferencje – informacja

W grudniu 2019 r. miała miejsce seria konferencji pn. „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencje odbyły się:
11.12.2019 r. w Warszawie,
13.12.2019 r. w Gdańsku,
16.12.2019 r. w Krakowie.

Na stronach pomocy zamieszczone zostały materiały z konferencji dotyczące m.in. aplikacji SEDN, która posłuży do oceny Uczelni w najbliższej ewaluacji lat 2017-2020.
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/konferencje-wdrozenie-systemu-pol-on-w-ramach-nowej-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-11-13-16-12-2019-r/

1. POL-on 2.0 – Harmonogram zmian w systemach / Marek Michajłowicz
2. POL-on 2.0 – Nowości w modułach Pracownicy i Studenci / Barbara Muszyńska, Magdalena Waniewska-Bobin
3. POL-on 2.0 – Planowane moduły dotyczące procesów awansowych / Barbara Muszyńska, Magdalena Waniewska-Bobin
4. PBN 2.0
5. SEDN – System Ewaluacji Dorobku Naukowego – założenia / Sebastian Fijałkowski

[Przesłano przez: Ewa Nowak]