mężczyzna ze sztangą na siłowni

Karnety – Benefit Systems S.A.

OGŁOSZENIE

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, iż w dniu 17.04.2020 r. została zawarta Umowa pomiędzy firmą Benefit Systems S.A. i Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

W ramach umowy od dnia 01.05.2020 r. można zakupić karnet sportowy uprawniający do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach na terenie całego kraju.

Oferta skierowana jest do pracowników, emerytów i rencistów SUM, a także członków ich rodzin oraz uczestników studiów doktoranckich.

Karnety nie są dofinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Użytkownik pokrywa pełen koszt karnetu we własnym zakresie.

Nabycie karnetu możliwe będzie w dowolnym czasie trwania Umowy, która została zawarta na czas określony do dnia 30.04.2021 r .

W przypadku zainteresowania zakupem karnetu niezbędnym jest dokonanie zgłoszenia przez dedykowaną stronę:
http://www.emultisport.pl/register/22133

od 1-go do 20-go dnia każdego miesiąca, co umożliwi korzystanie z karnetu od kolejnego miesiąca.

Zgodnie z zawartą Umową płatność za karnet za pierwszy miesiąc odpowiednio do wybranej opcji/rodzaju dokonywana będzie indywidualnie przez Użytkownika za pośrednictwem platformy internetowej.
Rezygnacja z karnetu możliwa jest od 1-go do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego.
Za pomocą platformy internetowej Użytkownik jako indywidualny nabywca karnetu może również samodzielnie dokonywać zawieszenia i rezygnacji z karty.

Poniższa tabela przedstawia warunki korzystania z oferty:

Rodzaje MULTIPAKIETÓW I ICH CENY:

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Do kogo kierowana oferta:

Rodzaje karnetów

MultiSport PLUS

MultiSport CLASSIC

Multi ACTIVE

MultiSport SENIOR

Pracownicy, emeryci, renciści SUM

262,00 zł

236,00 zł

135,00 zł

Osoby Towarzyszące – powyżej 15-go roku
życia

280,00 zł

249,00 zł

154,00 zł

Dzieci poniżej 15-go roku życia

89,00 zł

67,00 zł

59,00 zł

Karta basenowa dla dzieci – poniżej 15-go
roku życia

40,00 zł

39,00 zł

38,00 zł

Senior 60 +

49,00 zł

Karnety uprawniają do korzystania z różnych usług i zajęć w różnych obiektach sportowych na terenie całego kraju:
Karnet MultiSport PLUS – bez miesięcznego lub dziennego limitu wejść,
Karnet MultiSport CLASSIC – 30 wejść w miesiącu (1 raz dziennie),
Karnet Multi ACTIVE – 8 wejść w miesiącu (2 razy w tygodniu).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24 lub mailowo

Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów
telefonicznie pod numerem: (32) 208 36 89 lub mailowo