Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1. Zmiana zakresu danych w sprawozdaniu S-10
2020-12-30 08:14:22
Zmiana dotyczy zakresu danych, które powinny być wprowadzane w sekcji 7 sprawozdania S-10 GUS (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską):  w sprawozdaniu za rok 2020 w tej sekcji należy wykazywać zarówno cudzoziemców, jak i Polaków.

2. Sprawozdawczość GUS S10, S11 za rok 2020
2020-12-31 18:35:08
Z końcem grudnia 2020 r.  zostały udostępnione produkcyjnie formularze GUS S10 i S11 za rok 2020.