szczepienia komunikat

Szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Etapu „0”

AKTUALIZACJA Z DNIA 7 STYCZNIA 2021 R.

Szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Etapu „0″

Do dnia 10 stycznia 2021 r. wydłużono możliwość zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 dla zainteresowanych studentów, doktorantów, wszystkich pracowników, w tym administracyjnych, technicznych, pomocniczych itd. – bez względu na formę zatrudnienia.
Przypominamy, że zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej SUM. Zapisujący się otrzyma zwrotną informację z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do SUM.

Jednocześnie nawiązując do licznych pytań, które wpłynęły do Uczelni w związku ze zgłoszeniem przez SUM do szpitali węzłowych osób wyrażających wolę zaszczepienia przeciw COVID-19, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • Pytanie 1
  Dlaczego, pomimo złożenia deklaracji o zaszczepienie się przeciw COVID-19, nie otrzymałem e-skierowania?

  Odpowiedź:
  Dotychczasowe deklaracje, złożone poprzez aplikację przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni do dnia 23.12.2020 r., zostały przekazane szpitalom węzłowym celem wygenerowania e-skierowania.
  W związku z powyższym, wystawienie e-skierowania na szczepienie pozostaje niezależne od Uczelni. SUM nie posiada informacji o fakcie wygenerowania e-skierowania poszczególnym osobom. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy e-skierowanie zostało wygenerowane poprzez zalogowanie się na Internetowe Konto Pacjenta.

 • Pytanie 2
  Co oznacza na wystawionym e-skierowaniu oznaczenie „Punkt Szczepień (9600)”

  Odpowiedź:
  Oznaczenie „Punkt Szczepień (9600)” jest kodem resortowym Punktu szczepień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Nie jest to lokalizacja adresowa miejsca szczepienia.

 • Pytanie 3
  Jakie są terminy szczepień?

  Odpowiedź:
  Uczelnia zgłosiła blisko 4 400 studentów, 628 pracowników i 30 doktorantów do 45 szpitali węzłowych, które odpowiadają za dalszą organizację szczepień, w tym powiadamianie zgłoszonych osób o terminie szczepienia. Uczelnia nie posiada informacji o terminach szczepień w poszczególnych szpitalach. Grafik szczepień przeciw COVID-19 ustala szpital węzłowy i kontaktuje się ze zgłoszonymi osobami, ustalając datę szczepienia.
  Ze względu na dystrybucję szczepionek do poszczególnych podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za realizację szczepień, ewentualne pytania dotyczące terminu wykonania szczepienia, dawkowania, rodzaju preparatu, sposobu podania szczepionki, należy kierować bezpośrednio do koordynatorów szczepień w szpitalach węzłowych – dane koordynatora winny być dostępne na stronach internetowych szpitali.

 • Pytanie 4
  Do którego szpitala węzłowego zostałem skierowany na szczepienie?

  Odpowiedź:
  Ze względu na bardzo krótki termin na złożenie poprzednich zgłoszeń, studenci zostali przypisani proporcjonalnie szpitalom klinicznym SUM, uwzględniając lokalizację Wydziału oraz liczbę zgłoszeń studenckich. Doktorantów ze względów organizacyjnych zgłoszono do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach (Katowice, ul. Ziołowa 45/47).
  Weryfikacji szpitala węzłowego, do którego zadeklarowany student, doktorant lub zadeklarowany pracownik SUM w Katowicach został przypisany, można dokonać poprzez formularz: https://forms.sum.edu.pl/szpital (aby skorzystać z formularza do sprawdzania szpitala, trzeba się zalogować / mieć ustawione proxy).
  Studenci anglojęzyczni są i nadal będą informowani do którego szpitala węzłowego zostali przypisali na szczenienie przeciw COVID-19, poprzez e-mail w systemie dziekanatowym.

 • Pytanie 5
  Czy istnieje możliwość zmiany szpitala węzłowego, do którego zostałem przypisany?

  Odpowiedź:
  TAK, ale we własnym zakresie W tej sprawie także proszę kontaktować się z właściwymi koordynatorami w szpitalach. SUM nie zajmuje się indywidualnymi wnioskami o zmianę miejsca realizacji szczepień.

Wobec szeregu innych pytań zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi
Ponadto ewentualne pytania merytoryczne można kierować na infolinie: 989.