LOGO PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2021 r. ruszył Program PPK dla instytucji będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dokonał wyboru instytucji zarządzającej PPK.
Zarządzającym PPK w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zostało Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Wszelkie informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych dostępne są na stronie Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK.

 

[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]