Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/40

 1. Techniczna zmiana w obsłudze sprawozdań GUS za rok 2020
  2021-01-08 12:55:18

  W zeszłym roku system POL-on nie pozwalał zatwierdzić działu uzupełnianego ręcznie (to jest poprzez import plików  Excel), jeśli nie został do niego zaimportowany plik. Powodowało to, że uczelnie, które np. nie miały studentów należących do kategorii wykazywanej w danym dziale, importowały puste lub wypełnione zerami pliki (po to, by móc zatwierdzić dział, a następnie całe sprawozdanie), co z kolei powodowało problem z obsługą tych plików po stronie hurtowni.W tym roku można zatwierdzić działy uzupełniane ręcznie bez konieczności importu pustych lub zerowych plików. System wyświetli tylko ostrzeżenie „Uwaga: dział nie zawiera żadnych danych statystycznych. Jego zatwierdzenie oznacza potwierdzenie, że  jest to zgodne ze stanem faktycznym. Czy kontynuować?”, po to, aby zminimalizować ryzyko zatwierdzenia pustych działów przez pomyłkę.  System nie pozwala już na import pustych lub zerowych plików (traktuje takie pliki jako błędne).
  Zgodnie z ustaleniami MNISW: sprawozdania S-10 i S-11 zostaną udostępnione w systemie na początku stycznia 2021 r. , sprawozdanie S-12 zostanie udostępnione w systemie 1 lutego 2021 r.

  Wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 21 lutego 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

 2. Udostępnienie formularza Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2020 r.
  2021-01-11 14:57:33

  W dniu 11 stycznia 2021 r. w systemie POL-on 2.0 został udostępniony formularz Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2020.
  Formularz jest widoczny w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych za rok 2020 dla osób posiadających rolę INST_PR_SPR. Należy w nim uzupełnić przeciętne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.Do złożenia formularza zobligowane są uczelnie publiczne podlegające pod MEiN i uczelnie niepubliczne.
  Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa: 31 stycznia 2021 r.
  Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/informacja-o-zatrudnieniu-osob-niepelnosprawnych/

 3. Informacja na temat sekcji „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 GUS
  2021-01-12 08:20:59

  Mając na uwadze realne możliwości w pozyskaniu danych za rok akademicki 2020/21, zwłaszcza w odniesieniu do absolwentów, wypełnienie sekcji  „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 za rok 2020 wyjątkowo nie jest obligatoryjne.Jednocześnie należy pamiętać, że trzeba zbierać informacje o osobach, które otrzymały świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską. Informacja ta będzie już stałym elementem sprawozdawczości w zakresie danych o uczestnikach studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz o doktorantach w sprawozdaniu S-12.

  Szczegółowy komunikat GUS na ten temat jest dostępny tutaj https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Komunikat-dot.-S-12-za-2020-r..pdf oraz w dedykowanym wpisie Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2020-rok/