Pomoc systemu POL-on

  1. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (12.01.2021)
  2. Sprawozdawczość GUS za 2020 rok (aktualizacja 12.01.2021)