Harmonogram rozbudowy systemu POL-on w lutym

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0

  1. Przebudowa modułu do zbierania danych o patentach na wynalazek, których twórcą lub współtwórcą jest  pracownik podmiotu oraz danych dotyczących wzorów użytkowych oraz praw do ochrony odmian roślin. Dostosowanie w ramach przygotowania danych do potrzeb nowej ewaluacji. Nastąpi do końca lutego 2021.
  2. Udostępnienie przeglądania wykazu studentów w nowym POL-onie dla uczelni oraz ich instytucji nadzorujących, pierwszy etap nowej architektury modułu Studentów.