logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Źródła finansowania stanowisk w systemie POL-on – komunikat MEiN
2021-03-24 10:59:46

Nowelizacja rozporządzenia z 22 grudnia 2020 roku w sprawie danych przetwarzanych w systemie POL-on zmienia zasadniczo podejście do notowania w systemie źródeł finansowania stanowisk.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000071/O/D20210071.pdf

Nowe przepisy znoszą konieczność rejestrowania tych informacji w kontekście podmiotów innych niż Instytuty Sieci Łukasiewicz.
W związku z tym, w zakresie informacji o źródłach finansowania stanowisk, których sprawozdawczość została zniesiona poprzez powyższą nowelizację przepisów, w najbliższym czasie zostanie wykonane stosowne dostosowanie systemu. Już teraz jednak nowelizacja znosi konieczność aktualizacji tych informacji w systemie POL-on. Informacja o aktualizacji systemu zostanie podana w osobnym komunikacie.

logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/34 

W dniu 25.03.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.3.0
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

  1. Profil Instytucji – checkbox dla Importera Publikacji umożliwiający zaznaczenie, że publikacja znajduje się na koncie ORCID danej osoby
  2. Profil Instytucji – możliwość wprowadzenia daty oświadczenia
  3. Profil Instytucji – możliwość pobrania raportu w formacie xlsx
  4. Repozytorium – Profil Instytucji – dodanie nowych pól w formularzu dodawania książki.

Pełna lista funkcjonalności znajduje się na stronach aktualności PBN 2.0 https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/34

Aktualnie system PBN nie dysponuje najnowszymi wersjami Wykazu Czasopism i Wykazu Wydawnictw. Zostaną one zaimplementowane w możliwie najszybszym terminie.

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Ponowne uruchomienie po kilkudniowej przerwie środowiska PBN Alpha w dniu 18 marca.
PBN Alpha to wersja testowa aplikacji PBN i służy do ćwiczeń i eksperymentów bez konieczności ingerencji w dane przekazane na środowisku produkcyjnym. Docelowo wszelkie wdrożenia nowych wersji na środowisku produkcyjnym będą poprzedzane wdrożeniem na środowisku testowym w celu zapoznania się ze zmianami w systemie.

W dniach 22-23 marca planowana jest przerwa w działaniu aplikacji PBN.

logo systemu POLON

Ewaluacja 2022

W związku ze zbliżającą się ewaluacją jakości działalności naukowej minister Czarnek w czasie obrad senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zapowiedział kolejne zmiany dotyczące wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86964%2Cczarnek-w-kwestii-czasopism-punktowanych-zrobilismy-pierwszy-ruch-nie

Lista ministerialna w różnych aspektach – Forum Akademickie
https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-2-2021/jak-zapelnic-sloty%e2%80%a9/
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/special-issue-czyli-polska-afera-miedzynarodowych-publikatorow

logo systemu POLON

JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Nowe źródło referencyjne i opcja tłumaczenia
W dniu 18.03.2021 na środowisko produkcyjne JSA została wdrożona nowa wersja systemu v2.4.0
Aktualizacja wprowadziła rozbudowaną bazę referencyjną typu Internet oraz nową bazę jaką jest Baza postępowań awansowych.
Dodatkową funkcjonalnością jest wprowadzenie tłumaczenia maszynowego tekstu na język polski dla prac, które napisane zostały w obcym języku.
Wdrożenie zmieniło także kontrakt integracyjny REST API. Link do aktualnej dokumentacji znajduje się pod adresem https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/api/
Obydwie nowości w systemie mają za zadanie zwiększyć skuteczność przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich.