logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Terminy wprowadzania danych do POL-on (ewaluacja) – komunikat MEiN
2021-03-16 18:57:46

Ze względu na opóźnienia w dostarczaniu modułów w systemie POL-on, spowodowane m.in. przygotowaniem w systemie POL-on procesu zgłaszania nauczycieli akademickich na szczepienia przeciwko COVID-19, a także koniecznością dostosowania systemu do ostatnich zmian w prawodawstwie, dane na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 będą mogły być sprawozdawane:

 1. po 31 marca 2021 r. w zakresie przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how oraz w zakresie przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie
 2. po 30 czerwca w zakresie projektów naukowych oraz wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze jednak nie później niż do 15 stycznia 2022 r.

Opóźnienia dotyczą modułów:

 1. danych finansowych,
 2. projektów naukowych
 3. wpływu badań na otoczenie-społeczno-gospodarcze,

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, za opóźnione uzupełnienie danych nie będą stosowane sankcje, a wszystkie dane zostaną uwzględnione w ewaluacji.

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1. Wdrożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego
2021-03-11 09:38:06

W dniu dzisiejszym na produkcyjną wersję systemu POL-on zostały wdrożone dwa formularze sprawozdawcze:

 1. z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, o której mowa w art. 365 ust. 6 Ustawy 2.0 za rok 2020;
 2. z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2020.
  Obydwa sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. Sprawozdania są widoczne tylko dla podmiotów zobligowanych do ich złożenia.
  Formularze są dostępne w postaci webowej, więc nie wymagają pobierania, uzupełniania i wgrywania plików excel, jak dotychczas, a jedynie wprowadzenia wartości bezpośrednio w systemie.
  Nad każdym formularzem znajduje się link do objaśnień, z którymi należy się zapoznać przed wypełnieniem sprawozdania.

Więcej informacji na temat ww. formularzy sprawozdawczych znajduje się na stronach Pomocy systemu POL-on:

 1. sprawozdanie z wykorzystania dotacji: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdanie-z-wykorzystania-dotacji/
 2. sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu stypendialnego: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdanie-z-wykorzystania-srodkow-funduszu-stypendialnego/.

2. Ankieta w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii
2021-03-09 09:46:40

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało ankietę dla podmiotów naukowych i szkolnictwa wyższego dotyczącą kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii u wydawców zewnętrznych.
Pismo przewodnie Przemysława Czarnka oraz ankieta znajdują się pod adresem: https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl.
Ankietę można wypełnić i przesłać do 30 marca br.
Ewentualne pytania należy przesyłać mailowo na adres:

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1. Sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2020 – ścieżka czynności i statusy (11.03.2021)
 2. Sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego za rok 2020 – ścieżka czynności i statusy (11.03.2021)
 3. Sprawozdania z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji lub prowadzeniu działalności naukowej za rok 2020 (aktualizacja 10.03.2021)
 4. Sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2020 (aktualizacja 10.03.2021)
 5. Formularz na 2021 r. – Cześć 2: Import umów dotyczących współpracy międzynarodowej (2.03.2021)
logo systemu POLON

JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

W dniu 03.03.2021 na środowisku DEMO wdrożono wersję systemu, która zawiera nowe źródła bazy referencyjnej „Internet” oraz opcję tłumaczenia maszynowego tekstu na język polski dla prac, które napisane zostały w obcym języku.
Obydwie nowości w systemie mają za zadanie zwiększyć skuteczność przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich.