logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach
  Od 15 lutego 2021 r. ruszyła możliwość zgłaszania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach na szczepienia przeciwko COVID-19.
  Zapisy obejmują osoby z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r. i są prowadzone przez uczelnie za pośrednictwem systemu POL-on. Funkcjonalność jest dostępna w module Pracownicy i wymaga posiadania roli INST_PR. Uczelnie we własnym zakresie zbierają zgłoszenia od swoich pracowników, a następnie rejestrują je w POL-onie 2.0.
  Pytania techniczne dotyczące obsługi procesu zgłoszeń w systemie POL-on należy zgłaszać w Helpdesku.
  Więcej informacji na temat przebiegu procedury zgłoszeń jest dostępnych na aktualizowanych na bieżąco stronach Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/szczepimy-sie/
  a) zgłaszanie nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach na szczepienia przeciwko COVID-19 za pośrednictwem systemu POL-on – wprowadzenie
  b) wykaz punktów szczepień
  c) etap 1 – wybór pracowników deklarujących udział w szczepieniach
  d) etap 2 – przygotowanie zestawienia pracowników zgłoszonych do szczepienia
  e) wysłanie przygotowanych danych do OPI
  f) wysyłka danych do NFZ
  g) statusy zgłoszeń pracowników do szczepienia
  h) pomoc dla użytkowników w zakresie zgłaszania pracowników do szczepień w Systemie POL-on
  i) webinar „Zgłaszanie nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach na szczepienia przeciwko COVID-19 za pośrednictwem systemu POL-on”  – nagranie oraz prezentacja
  j) raport osób uprawnionych do szczepienia

  Pytania i odpowiedzi w sprawie szczepień na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-dla-nauczycieli

 2. Spotkanie informacyjne API POL-on
  2021-02-16 07:33:31

  OPI-PIB zaprasza do udziału w wydarzeniu: „Spotkanie informacyjne API POL-on”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lutego br. w godz. 12:00-13:00.
  W trakcie spotkania zostaną przedstawione:
  a) krótka prezentacja na temat aktualnego stanu API systemu POL-on,
  b) informacja o zawartości stron Pomocy POL-on w zakresie API,
  c) plany rozwoju w zakresie API POL-on na najbliższy rok,
  d) plan następnego spotkania w zakresie API systemu POL-on, planowanego na kwiecień 2021 r.
  Obowiązuje rejestracja i limit miejsc. Rejestracja trwa do 19 lutego.
  Link do platformy zoom zostanie rozesłany do osób zarejestrowanych na 2 dni przed wydarzeniem.
  Rejestracja odbywa się pod linkiem  https://zgloszenia.opi.org.pl/zgloszenia-hackaton-api-pbn-api-polon/  i obejmuje również zapisy na hackaton API PBN, o którym informacja dostępna jest na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/30. W trakcie rejestracji należy zaznaczyć, którym wydarzeniem jest się zainteresowanym.

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

 1. Informacja zwrotna w Profilu Instytucji na temat wysłania publikacji do ORCID
  Ze względu na prowadzone aktualnie prace, dotyczące poprawy wydajności procesu, nie jest obecnie dostępna funkcjonalność „informacja zwrotna w Profilu Instytucji na temat wysłania przez autora publikacji do ORCID”, opisana w Pomocy systemu pod adresem (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacja-wyslana-do-orcid-informacja-zwrotna-w-profilu-instytucji/) . Po ponownym uruchomieniu procesu, informacja o dotychczas wysłanych przez autorów publikacjach pojawi się w Profilach Instytucji, w których te publikacje się znajdują.
  Ponowne uruchomienie procesu zostanie poprzedzone odrębnym komunikatem.
 2. Zaproszenie na hackaton API PBN
  OPI-PIB zaprasza do udziału w wydarzeniu: Hackaton API Polskiej Bibliografii Naukowej.
  Wydarzenie odbędzie się 24-25 lutego br. w formule online – na platformie ZOOM oraz z wykorzystaniem bezpłatnego komunikatora internetowego Slack.
  Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się integracją aplikacji Polska Bibliografia Naukowa (PBN) poprzez API w podmiotach szkolnictwa wyższego i nauki.
  Więcej informacji znajduje się pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/zaproszenie-na-hackaton-api-pbn/
  Rejestracja trwa do 19 lutego i odbywa się pod linkiem  https://zgloszenia.opi.org.pl/zgloszenia-hackaton-api-pbn-api-polon/
logo systemu POLON

Ewaluacja 2022

 1.  Oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki
  https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/oswiadczenie-komisji-ewaluacji-nauki/
  https://twitter.com/ekulczycki/status/1360115448294088705
 2. Możliwość uwzględniania w ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie nie została przypisana ewaluowana dyscyplina – wyjaśnienie MEiN
  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/mozliwosc-uwzgledniania-w-ewaluacji-w-danej-dyscyplinie-naukowej-artykulu-naukowego-opublikowanego-w-czasopismie-ktoremu-w-wykazie-nie-zostala-przypisana-ewaluowana-dyscyplina–wyjasnienie-mein
  Jeśli pracownik prowadzący działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej upoważni podmiot do wykazania w ewaluacji artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie przypisano ewaluowaną dyscyplinę, wówczas artykuł ten będzie automatycznie uznany za mający związek z tą dyscypliną. Jeśli natomiast artykuł naukowy został opublikowany w czasopiśmie, któremu ewaluowana dyscyplina nie została przypisana, wówczas Komisja Ewaluacji Nauki oceni, czy tematyka tego artykułu jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny. Komisja może jednak w wyniku takiej oceny nie uwzględnić osiągnięcia tylko wówczas, jeżeli uzna, że nie jest ono w żaden sposób związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Każdą taką decyzję Komisja będzie zobowiązana uzasadnić.