Ewaluacja 2022

  1.  Oświadczenie Komisji Ewaluacji Nauki
    https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/oswiadczenie-komisji-ewaluacji-nauki/
    https://twitter.com/ekulczycki/status/1360115448294088705
  2. Możliwość uwzględniania w ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie nie została przypisana ewaluowana dyscyplina – wyjaśnienie MEiN
    https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/mozliwosc-uwzgledniania-w-ewaluacji-w-danej-dyscyplinie-naukowej-artykulu-naukowego-opublikowanego-w-czasopismie-ktoremu-w-wykazie-nie-zostala-przypisana-ewaluowana-dyscyplina–wyjasnienie-mein
    Jeśli pracownik prowadzący działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej upoważni podmiot do wykazania w ewaluacji artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie przypisano ewaluowaną dyscyplinę, wówczas artykuł ten będzie automatycznie uznany za mający związek z tą dyscypliną. Jeśli natomiast artykuł naukowy został opublikowany w czasopiśmie, któremu ewaluowana dyscyplina nie została przypisana, wówczas Komisja Ewaluacji Nauki oceni, czy tematyka tego artykułu jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny. Komisja może jednak w wyniku takiej oceny nie uwzględnić osiągnięcia tylko wówczas, jeżeli uzna, że nie jest ono w żaden sposób związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Każdą taką decyzję Komisja będzie zobowiązana uzasadnić.