logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Udostępnienie wersji produkcyjnej modułu Patenty i prawa ochronne
  2021-02-04 17:00:47W dniu 4.02.2021 r w POL-on 2.0 udostępniony został moduł Patenty i prawa ochronne (REST API oraz moduł w aplikacji webowej).
  W Pomocy systemu umieszczone zostały dedykowane wpisy, dotyczące wyglądu i zawartości modułu oraz rejestracji danych https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/patenty/
  Warto też skorzystać z oferty szkoleń z zakresu pracy w module https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/
 2. Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021
  2021-02-09 07:53:27

  W dniu 8 lutego 2021 r. w wersji produkcyjnej został wdrożony formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021.
  Formularz jest dostępny dla osób posiadających rolę INST_PR_SPR w systemie POL-on 1.0, w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.
  Formularz składa się z 4 części:
  Część 1 – Informacje ogólne (pobierane z systemu POL-on);
  Część 2 – Współpraca międzynarodowa (dane częściowo pobierane z formularza z poprzedniego roku, wymagają weryfikacji/aktualizacji użytkownika);
  Cześć 3 – Pracownicy cudzoziemcy (liczba pracowników według kraju pochodzenia, wprowadzana przez użytkownika);
  Część 4 – Projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych „HORYZONT 2020″.

  Całość formularza powinna zawierać dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.  Termin złożenia formularza: 28 lutego 2021 r.
  Więcej informacji dotyczących formularza znajduje się na stronach pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/formularz-danych-uzupelniajacych/

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ 

 1. Podmioty zobowiązane do złożenia formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021 oraz okres sprawozdawczy (9.02.2021)
 2. Wygląd i zawartość modułu Patenty i prawa ochronne (4.02.2021)
 3. Dodanie oświadczenia o upoważnieniu podmiotu do wykazania osiągniecia twórcy w procesie ewaluacji (4.02.2021)
 4. Dodawanie nowego patentu na wynalazek (4.02.2021)
 5. Dodawanie nowego prawa na wzór użytkowy (4.02.2021)
 6. Dodawanie wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny (4.02.2021)
 7. Sprawozdawczość GUS za 2020 rok (aktualizacja 3.02.2021)
logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących PBN, które zostały zadane podczas szkolenia „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (26-27.01.2021)  https://zgloszenia.opi.org.pl/qa/
Nagranie wideo z całości szkolenia znajduje się na kanale YouTube OPI PIB https://www.youtube.com/watch?v=Oj70Z6JwQsM&list=PLhrk1HkrMtpwZoyoty5rnK_rlyjeUUaF5
Nagranie dotyczące aplikacji PBN (Profil instytucji) znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=oHVzQW2ZeNg&list=PLhrk1HkrMtpwZoyoty5rnK_rlyjeUUaF5&index=4 ,  natomiast materiały
są dostępne tutaj https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/01/27.01.2021-PBN-opublikowana.pdf