Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ 

  1. Podmioty zobowiązane do złożenia formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2021 oraz okres sprawozdawczy (9.02.2021)
  2. Wygląd i zawartość modułu Patenty i prawa ochronne (4.02.2021)
  3. Dodanie oświadczenia o upoważnieniu podmiotu do wykazania osiągniecia twórcy w procesie ewaluacji (4.02.2021)
  4. Dodawanie nowego patentu na wynalazek (4.02.2021)
  5. Dodawanie nowego prawa na wzór użytkowy (4.02.2021)
  6. Dodawanie wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny (4.02.2021)
  7. Sprawozdawczość GUS za 2020 rok (aktualizacja 3.02.2021)