Ewaluacja 2022

1. Minister Edukacji i Nauki ogłosił 18 lutego kolejny zmodyfikowany wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych
Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych, ujęcia w wykazie 5 nowych czasopism naukowych oraz korekty tytułów 8 czasopism.
Scalony wykaz czasopism dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/attachment/318b7757-8eea-4771-b0e5-0353c893b123
Natomiast pod adresem http://www.splendor.net.pl/s3500000.php  znajdują się tabele zawierające porównania ogłaszanych przez ministra wykazów czasopism, materiałów konfererncyjnych i wydawnictw, podlegających ewaluacji 2022. Firma Splendor jest dostawcą oprogramowania Expertus, w którym jest posadowiona baza bibliograficzna SUM.

2. Z przyczyn technicznych wdrożenie codziennej aktualizacji danych w SEDN zostało opóźnione. Dane, które są widoczne w SEDN nie bazują na aktualnych danych, tylko pochodzą  z dnia 09.12.2020. OPI-PIB stara się o jak najszybsze wdrożenie nowej wersji systemu.
https://sedn-demo.opi.org.pl/
Pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/  znajdują się informacje o zmianach w aplikacji SEDN.