Nowy, obszerny wpis do Pomocy systemu POL-on – Dane pracownika – Kary pracownicze (25.02.2021)

Nowy, obszerny wpis do Pomocy systemu POL-on  – Dane pracownika – Kary pracownicze (25.02.2021)
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-kary-pracownicze/

Od 21 stycznia 2021 r. w module Pracownicy jest dostępna funkcjonalność dotycząca kar dyscyplinarnych i wyroków sądowych. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Kary pracownicze”.
Rejestracji podlegają tylko kary wskazane w art. 276 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 2.0.
„Stare” kary dyscyplinarne, zmigrowane ze starego POL-onu, nie podlegają edycji ani nie mogą zostać usunięte.
„Nowe” kary dyscyplinarne i wyroki sądowe wprowadzają do POL-onu: Rektor lub Minister w sytuacji, gdy osoba ukarana nie jest już zatrudniona w podmiocie.
Możliwość modyfikacji już wprowadzonych kar posiada podmiot, który rejestrował karę lub Ministerstwo (np. w sytuacji, gdy podmiot rejestrujący karę przestał istnieć).
Informację o karze pracowniczej wprowadza się do systemu niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia kary dyscyplinarnej albo o prawomocnym orzeczeniu.
Tak samo niezwłocznie usuwa się karę po powzięciu informacji o zatarciu kary dyscyplinarnej, uchyleniu orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną, zatarciu skazania lub uchyleniu wyroku sądu.