Nowy wpis do Pomocy systemu SEDN – Zakładanie i aktywacja konta w SEDN (15.02.2021)

Nowy wpis do Pomocy systemu SEDN – Zakładanie i aktywacja konta w SEDN (15.02.2021)
https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/zakladanie-i-aktywacja-konta-w-sedn/

Konto w Aplikacji SEDN zakłada Administrator SEDN w Podmiocie. Każdy użytkownik może mieć tylko jedno konto, nawet jeśli pracuje w kilku Podmiotach. Dostępy do aplikacji w ramach kolejnych instytucji nadają Administratorzy SEDN w tych instytucjach. Użytkownik loguje się zawsze przy pomocy jednego loginu.