Efektywność polityk służących zmianie stylu życia-Sieć Ewaluacji Polityk

 

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions Policy Evaluation Network.
Efektywność polityk służących zmianie stylu życia-Sieć Ewaluacji Polityk

 

AKRONIM: PEN

NAZWA PROJEKTU:
Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions Policy Evaluation Network.
Pl.: Efektywność polityk służących zmianie stylu życia-Sieć Ewaluacji Polityk.

NR PROJEKTU: JFA PEN/I/PEN14/04/2019

KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU W SUM: dr hab. nauk o zdrowiu Piotr Romaniuk, prof. SUM – Kierownik Katedry Polityki Zdrowia Publicznego – Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

NAZWA PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO, W RAMACH KTÓREGO PROJEKT JEST REALIZOWANY:

 • Joint Funding Action
 • Program realizowany przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

OPIS PROJEKTU:

Choroby niezakaźne (NCD) są główną przyczyną globalnej śmiertelności. W 2015 roku 70% wszystkich zgonów wynikało z tej przyczyny. Skuteczne działania polityczne ukierunkowane na eliminowanie takich czynników jak brak aktywności fizycznej oraz niewłaściwa dieta mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie całej populacji. Na poziomie polityki publicznej konieczne jest inicjowanie, koordynowanie i wdrażanie polityk zwiększających szanse dla całych populacji na podejmowanie zdrowszych decyzji dotyczących aktywności fizycznej i diety. Jednak obecnie nie są prowadzone żadne systematyczne badania dotyczące interwencji politycznych w całej Europie. W związku z tym brak jest informacji na temat treści, wartości lub użyteczności interwencji politycznych i nie istnieją żadne wskazówki ani zalecenia, jak zapełnić tę lukę w wiedzy. W ramach inicjatywy „Wspólne planowanie w zakresie zdrowej diety na rzecz zdrowego życia” (JPI HDHL) 28 instytucji badawczych, z siedmiu krajów europejskich i Nowej Zelandii połączyło swoje doświadczenie tworząc sieć oceny polityki (PEN). Wizją PEN jest dostarczenie Europie narzędzi do identyfikacji, oceny i analizy porównawczej polityk mających bezpośrednio lub pośrednio odnosić się do niskiej aktywności fizycznej oraz nieprawidłowego odżywiania przy uwzględnieniu istniejących nierówności zdrowotnych. Korzystając z uporządkowanych zasad i metod oceny, PEN zbada treść, wdrażanie i wpływ polityki stylu życia w całej Europie i będzie bazować na wiedzy wytworzonej w ramach inicjatywy DEDIPAC (Determinanty diety i aktywności fizycznej) oraz na INFOMAS (Międzynarodowa Sieć na rzecz żywności i otyłości / choroby zakaźne, badania, monitorowanie i wsparcie w działaniu). Dzięki siedmiu powiązanym pakietom roboczym PEN zapewni przegląd „najlepszych” polityk publicznych, które skutecznie i w sposób zrównoważony ograniczają problemy siedzącego trybu życia i niewłaściwej diety. Projekt stanowić będzie pierwszy krok ku stworzeniu dostosowanego do potrzeb europejskiego systemu monitorowania i nadzoru polityki, a także rozwinie wiedzę o odpowiednim projektowaniu badań i metodach oceny ilościowej oddziaływania polityki. Przyczyni się to do lepszego zrozumienia w jaki sposób skutecznie wdrażać ponadnarodowe polityki oparte na dowodach, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych kontekstów kulturowych, demograficznych lub społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych. PEN przedstawi zalecenia dotyczące równości i różnorodności, aby zapewnić, że działania w ramach polityki mają charakter inkluzyjnych, a nie wyłączający, są odpowiednie dla zmieniającego się krajobrazu Europy i są wrażliwe kulturowo.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 121 866,00 Euro

OKRES TRWANIA: od 01.02.2019 do 31.10.2022 (3 lata)

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. University College Cork, Ireland
 2. Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 3. University College Dublin, Ireland
 4. Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands
 5. VU University Medical Center Amsterdam, the Netherlands, hereinafter referred to – together with the University of Limerick – as the Deputy Coordinators
 6. Erasmus Medical Center Rotterdam, the Netherlands
 7. Oslo and Akershus University College, Norway
 8. University of Bologna, Italy
 9. Academic Medical Center, University of Amsterdam, the Netherlands
 10. Ludwig-Maximilians-Universität, München, Germany
 11. Helmholtz Zentrum München, Germany
 12. Gdansk University of Technology, Poland
 13. Grenoble Applied Economics Laboratory, French National Institute of Agricultural Research, France
 14. SWPS University of Social Sciences and Humanities Warsaw, Poland
 15. Poznan University of Medical Sciences, Poland
 16. German Cancer Research Center DKFZ, Heidelberg, Germany
 17. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy
 18. University of Limerick, Ireland, hereinafter referred to – together with the VU University Medical Center Amsterdam – as the Deputy Coordinators
 19. Medical Center – University of Freiburg, Germany
 20. Friedrich-Alexander-University, Institute of Sport Science and Sport, Erlangen, Germany
 21. University of Oslo, Institute of Basic Medical Sciences, Norway
 22. University of Ulm, Division of Sport and Rehabilitation Medicine, Germany
 23. Robert Koch Institute RKI, Berlin, Germany
 24. Johannes Gutenberg University Mainz, Germany
 25. Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology – BIPS GmbH, Bremen, Germany, hereinafter referred to as the Network Coordinator
 26. Alimentation et Sciences Sociales INRA ALISS, Ivry-Sur-Seine, France
 27. Faculty of Geosciences, Utrecht University, the Netherlands
 28. University of Auckland, New Zealand

LINKI ZEWNĘTRZNE DO STRON PARTNERÓW GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE O REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ: