Wspólne działanie w sprawie wdrożenia sprawdzonych najlepszych praktyk (w zakresie żywienia)

Wspólne działanie w sprawie wdrożenia sprawdzonych najlepszych praktyk
(w zakresie żywienia)
Joint Action on implementation of validated best practices
(in Nutrition)

NR PROJEKTU: 951202

KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU W SUM:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Grochowska-Niedworok, Katedra Dietetyki-Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

NAZWA PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO, W RAMACH KTÓREGO PROJEKT JEST REALIZOWANY:

3rd Health Programme Call: HP-JA-2019

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem wspólnego działania Best-ReMaP będzie adaptacja, powielanie i wdrażanie skutecznych interwencji zdrowotnych opartych na praktykach, które okazały się skuteczne (w obszarach zmiany składu żywności, znakowania żywności, prowadzeniu marketingu i zamówień publicznych) przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia oferty zdrowych wyborów konsumenckich (m.in. poprzez zmniejszenie ilości soli, cukru i tłuszczów nasyconych z przetworzonej żywności). JA ma na celu wypracowanie zharmonizowanego podejścia UE do ograniczania sprzedaży niezdrowych produktów spożywczych dzieciom i młodzieży. W oparciu o prototypowy katalog żywności zostanie przetestowane narzędzie służące konstrukcji jasnych i klarownych wytycznych koniecznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opierając się na tych pracach, JA będzie wspierać wdrażanie, wymianę i adaptację wyników Best-ReMaP w politykach krajowych i unijnych. W realizacji JA, priorytetem będzie partycypacyjne zaangażowanie unijnych i krajowych zainteresowanych stron w tej dziedzinie.


KWOTA DOFINANSOWANIA
: 78 913,36 Euro = 360 577,17 PLN

OKRES TRWANIA: od 01.10.2020 r. do 01.10.2023 r. (36 miesięcy)


PARTNERZY PROJEKTU
:

 1. NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
 2. BUNDESMINISTERIUM FUER ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ
 3. SCIENSANO
 4. MINISTERSTWO SPRAW CYWILNYCH
 5. NATSIONALEN CENTAR PO OBSHTESTVENO ZDRAVE I ANALIZI
 6. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
 7. Ministerstwo Zdrowia Republiki Cypryjskiej
 8. FODEVARESTYRELSEN
 9. SOTSIAALMINISTEERIUM
 10. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS
 11. AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE DE L ALIMENTATION DE L ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL
 12. MAX RUBNER INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR ERNAEHRUNG UND LEBENSMITTEL
 13. INSTITOUTON YGEIAS TOU PAIDIOU
 14. SEMMELWEIS EGYETEM
 15. DEPARTAMENT ZDROWIA
 16. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA
 17. SLIMIBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS
 18. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
 19. MINISTERSTWO ZDROWIA – RZĄD MALTY
 20. RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
 21. ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
 22. MINISTERIO DA SAUDE – PORTUGUESA REPUBLICA
 23. INSTITUTUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA
 24. INSTITUT ZA ZASTITU ZDRAVLJA SRBIJEDR MILAN JOVANOVIC BATUT