Analizowanie i zapobieganie wystąpienia epizodów hipo/hiperglikemii u dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych przy zastosowaniu systemu ciągłego monitoringu glikemii w okresie okołooperacyjnym

ZEWNĘTRZNY GRANT BADAWCZY FIRMY MEDTRONIC

The usefulnes and accurancyof CGM in perioperative period among children after cardiac surgery

Analizowanie i zapobieganie wystąpienia epizodów hipo/hiperglikemii u dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych
przy zastosowaniu systemu ciągłego monitoringu glikemii w okresie okołooperacyjnym

 

 

NR PROJEKTU: FY16-ERP20

KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU W SUM: Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – Kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach


OPIS PROJEKTU:

Cel projektu:

  1. Analizowanie i zapobieganie wystąpieniu epizodów hipo/hiperglikemii u dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych przy zastosowaniu systemu ciągłego monitorowania glikemii w okresie okołooperacyjnym.
  2. Identyfikacja czynników ryzyka dysglikemii.
  3. Terapia płynowa oraz leczenie żywieniowe – próba wprowadzenia wytycznych dla dzieci w okresie okołooperacyjnym.

Badanie zakłada zastosowanie ciągłego monitoringu glikemii u 100 pacjentów, którym zostanie założona elektroda z systemu iPro. W dniu planowanego zabiegu kardiochirurgicznego w okresie okołooperacyjnym zostanie założony system ciągłego monitoringu glikemii. Zapis danych zostanie zakończony, a system usunięty w dniu wypisu dziecka z oddziału intensywnej terapii. Pozyskane dane będą służyły dalszej analizie. Ponadto pozyskane zostaną wszelkie dane dotyczące historii choroby dziecka, przebiegu leczenia operacyjnego, okresu około i pooperacyjnego, zapis ciągłego monitorowania glikemii. Pacjenci będą leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami. Po odczytaniu zapisu glikemii uzyskane wartości poddane zostaną dalszej wieloczynnikowej analizie w odniesieniu do parametrów związanych z leczeniem pacjentów.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10649,75 zł (2500 Euro)

OKRES TRWANIA: od 01.03.2017 do 01.03.2021