Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2

Celem głównym Projektu jest:

  • podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie wyposażenia studentów kierunku Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na ocenę ryzyka zdrowotnego i programowanie profilaktyki zdrowotnej dla potrzeb społeczno – gospodarczych,
  • podniesienie kompetencji informacyjnych kadry dydaktycznej w zakresie posługiwania się elektronicznymi źródłami informacji, w tym medycznymi bazami danych oraz w zakresie zarządzania informacją uzyskaną z tych baz,
  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej Uniwersytetu oraz studentów kierunku Lekarskiego, Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym poprzez wyposażenie Uniwersytetu w zaawansowane symulatory wirtualnej rzeczywistości: narzędzia chirurgiczne i ratownictwo medyczne TRIAGE, nadto modyfikację treści kształcenia z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania, organizację kursów, wizyt studyjnych oraz praktycznych zajęć terenowych,
  • wdrożenie systemu bazodanowego wspierającego gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM),
  • wdrożenie informatycznego systemu kompleksowego wsparcia procesów obsługi wniosków naukowych, realizacji zamówień i dostaw oraz kancelaryjnego obiegu dokumentów System Informatyczny SUM 2020.

Okres realizacji projektu 01.04.2019 r. do 01.10.2022 r.

Nr Projektu POWR.03.05.00-00-Z077/18.

Łączna wartość Projektu: 10 121 258,43 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Strona internetowa projektu http://zintegrowaneprogramyuczelni2.sum.edu.pl