Wdrażanie zindywidualizowanych prognoz ryzyka i zapobieganie nagłemu zgonowi sercowemu po zawale serca

PROFID: Implementation of personalised risk prediction and prevention of sudden cardiac death after myocardial infarction.
(Wdrażanie zindywidualizowanych prognoz ryzyka i zapobieganie nagłemu zgonowi sercowemu po zawale serca.)

Czas realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2024

Nazwa programu międzynarodowego: HORIZON 2020

Finasowanie projektu: Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horizon 2020: H2020-EU.3.1.6. Health care provision and integrated care.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 847999

Informacje o projekcie:

Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji klinicznych (ocena ryzyka) tak, by przewidzieć indywidualne ryzyko nagłego zgonu sercowego (SCD) i zidentyfikować tych pacjentów po zawale serca, którzy odniosą największe korzyści z wszczepionego kardiowertera-defibrylatora (ICD).

Ambicją PROFID jest zmiana w podejściu do zapobiegania nagłej śmierci sercowej u pacjentów po przebytym zawale serca przez odejście od stosowania „jednego rozwiązania dla wszystkich” w leczeniu pacjentów po przebytym zawale serca na korzyść podejścia spersonalizowanego, które wykorzystuje nowe rozwiązania i najnowsze wyniki badań naukowych w celu uzyskania najlepszych wyników leczenia.

Pierwsza część projektu polega na stworzeniu z użyciem zaawansowanych modeli statystycznych, nowego zindywidualizowanego systemu kwalifikacji do implantacji ICD w oparciu o wyniki międzynarodowych baz danych, obejmujących chorych po zawale serca. Drugą częścią projektu PROFID są dwa badania randomizowane: PROFID Reduced i PROFID Preserved, mające potwierdzić, czy stworzony w pierwszych fazach projektu system kwalifikacji do implantacji ICD jest bardziej korzystny od obecnie obowiązujących wskazań.

Ostatecznym celem projektu jest skuteczne zapobieganie większości przypadków nagłego zgonu sercowego po zawale serca.

KONSORCJUM PROJEKTU:

Koordynator projektu LEIPZIG HEART INSTITUTE GMBH, Niemcy

Realizatorzy projektu:

 1. ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM BIJ DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (AMC), Holandia.
 2. THE UNIVERSITY OF MANCHESTER (UNIMAN), Wielka Brytania.
 3. CRI – THE CLINICAL RESEARCH INSTITUTE GMBH (CRI), Niemcy.
 4. UNIVERSITY OF YORK (UoY), Wielka Brytania.
 5. BARMER ERSATZKASSE (BARMER), Niemcy.
 6. QS INSTITUTO DE INVESTIGACION E INNOVACION SL (QS), Hiszpania.
 7. SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE (ESC/ SEC), Francja.
 8. DEUTSCHE HERZSTIFTUNG EV (DHS), Niemcy.
 9. CLINIQUE PASTEUR SA (CPT), Francja.
 10. ASTON UNIVERSITY (ASTON U), Wielka Brytania.
 11. ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH (SUM), Polska.
 12. AARHUS UNIVERSITET (AU), Dania.
 13. STOCKHOLMS LANS LANDSTING (SLL), Szwecja.
 14. THE HEALTH CORPORATION – RAMBAM (RAMBAM), Izrael.
 15. SEMMELWEIS EGYETEM (SEMMELWEIS), Węgry.
 16. FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC (FNOL), Republika Czeska.
 17. UNIVERSITY OF LEEDS (UNIVLEEDS), Wielka Brytania.
 18. ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO (AUXO), Włochy.
 19. UNIVERSITAET BAYREUTH (UBT), Niemcy.
 20. AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL (AUH), Dania.
 21. INSTITUTO INVESTIGACION SANITARIA FUNDACION JIMENEZ DIAZ (IISFJD), Hiszpania.


Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM i Koordynator Krajowy:
prof. dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk

Jednostka wdrażająca i koordynująca projekt w SUM oraz Polsce:
Katedra Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Badacze w jednostce koordynującej:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
prof. dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk
dr hab. n. med. Jacek Kowalczyk
dr hab. n. med. Oskar Kowalski, profesor SUM


 Strona internetowa projektu: https://profid-project.eu/#top