Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – Przewodnik dla naukowców

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/polska-bibliografia-naukowa-pbn-przewodnik-dla-naukowcow/

Jeśli pracownik widnieje w rejestrach pracowników systemu POL-on może prowadzić swój Profil Autora. Wymagana jest identyfikacja w bazie osób systemu POL-on.
Jak utworzyć Profil Autora: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/utworzenie-profilu-autora/ 
Przewodnik w wersji pdf do pobrania: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/07/PBN-przewodnik-dla-autorow-1.pdf