Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych SUM – II nabór

Szanowni Państwo, Działając na podstawie Zrządzenia nr 146/2019…