logo systemu POLON

Wdrożenie modułu Dane finansowe w POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
2021-04-01 13:00:57

W dniu 1.04. w wersji produkcyjnej systemu został udostępniony moduł Dane finansowe.
Celem modułu jest gromadzenie informacji o wynikach finansowych Instytucji za kolejne lata budżetowe, na podstawie art. 346 ust. 1 Ustawy 2.0.
Moduł zawiera cztery wykazy:
– Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe,
– Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe,
– Przychody usług badawczych na zlecenie,
– Przychody z tytułu komercjalizacji.

Więcej informacji dotyczących modułu znajduje się na stronach pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/dane-finansowe/

logo systemu POLON

Nowa wersja SEDN DEMO v0.0.5

https://sedn-cp.opi.org.pl/aktualnosci/

W dniu 31.03. aplikacja SEDN na środowisku DEMO została zaktualizowana do wersji 0.0.5.
Wprowadzono szereg zmian i poprawek, których lista znajduje się pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/04/01/nowa-wersja-sedn-demo-v0-0-5/
Wszystkie wersje SEDN opisane są tutaj https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/

logo systemu POLON

Rozbudowa JSA

Artykuł Urszuli Mirowskiej-Łoskot w Dzienniku Gazeta Prawna z 6.04.2021 pod tytułem “Będzie bat na nieuczciwych studentów i naukowców” (https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/57916,6-kwietnia-2021/72673,Gazeta-Prawna/10) omawia plany MEiN wobec JSA.
Ministerstwo chce zaostrzyć zasady sprawdzania prac w JSA oraz rozszerzyć ich katalog.
Rozważana jest w związku z tym nowelizacja przepisów.  W pierwszej kolejności obowiązek sprawdzania zostanie rozszerzony o prace zaliczeniowe, semestralne. W kolejnym etapie do systemu będą trafiać prace brane pod uwagę np. podczas awansowania pracowników naukowych.
OPI PIB przygotowuje system antyplagiatowy do nowych zadań i pracuje nad poszerzeniem baz referencyjnych i zwiększeniem bazy dokumentów obcojęzycznych.