Rozbudowa JSA

Artykuł Urszuli Mirowskiej-Łoskot w Dzienniku Gazeta Prawna z 6.04.2021 pod tytułem “Będzie bat na nieuczciwych studentów i naukowców” (https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/57916,6-kwietnia-2021/72673,Gazeta-Prawna/10) omawia plany MEiN wobec JSA.
Ministerstwo chce zaostrzyć zasady sprawdzania prac w JSA oraz rozszerzyć ich katalog.
Rozważana jest w związku z tym nowelizacja przepisów.  W pierwszej kolejności obowiązek sprawdzania zostanie rozszerzony o prace zaliczeniowe, semestralne. W kolejnym etapie do systemu będą trafiać prace brane pod uwagę np. podczas awansowania pracowników naukowych.
OPI PIB przygotowuje system antyplagiatowy do nowych zadań i pracuje nad poszerzeniem baz referencyjnych i zwiększeniem bazy dokumentów obcojęzycznych.