Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

1. Decyzją MEiN termin składania Ankiety w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii został przedłużony do dnia 30 kwietnia br.
Pismo przewodnie Ministra Edukacji i Nauki oraz ankieta znajdują się pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl.
Ewentualne pytania należy przesyłać mailowo na adres: ">http://.

2. Pierwsze uczelnie zintegrowane z API na wersji produkcyjnej systemu PBN 2.0: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

3. Aktualnie prowadzone prace w systemie: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualne-prace/