logo systemu POLON

PBN

W dniu 22.11.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.11.1. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone we wdrożeniu to m.in. uzupełnienie brakującej punktacji dla czasopism z listy ministerialnej oraz rozszerzenie raportu xlsx z Profilu Instytucji o ISBN monografii źródłowej i Dane do ewaluacji. Wprowadzono też istotne modyfikacje API. Więcej informacji znajduje się na stronach pomocy PBN https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/

Konferencja „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektyw na przyszłość”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w Konferencji „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” , które odbędzie się w formie on-line dnia 27 listopada 2021 roku, z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN, a także  takie zagadnienia jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia .

  Wydarzenie jest dedykowane dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych jak i osób zainteresowanych wymienioną tematyką oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, w tym również zgłoszenie publikacji do monografii naukowej, dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu.

Gośćmi honorowymi Konferencji będą:

  • dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
  • dr hab. Emilia Łojek ( Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Wodzisław Duch ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr hab. Krzysztof Turlejski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

  Rejestracja udziału w Konferencji trwa do 18.11.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto. Zgłoszenia wystąpień trwają z kolei do 19 listopada 2021 roku. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy i/lub jednego posteru naukowego, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

  Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/OUN/ gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

zamknięte

Działu Płac w dniach 24-25 listopada 2021r. nie będzie obsługiwać interesantów

Informuję, że pracownicy Działu Płac w dniach 24-25 listopada 2021 będą uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym planowanych od 1 stycznia 2022 zmian wprowadzonych Polskim Ładem. W związku z tym Dział Płac w ww. dniach będzie przyjmował interesantów tylko w sprawach bardzo pilnych w pokoju nr 219, nr tel. 32 2083542.

Za wynikłe z tego tytułu trudności przepraszam.
Kierownik Działu Płac
Ilona Ślężyńska

logo systemu POLON

PBN

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi występowania w module PBN duplikatów publikacji, Instytut OPI kontynuuje masową deduplikację obiektów. W dniach 3-5 listopada usunięto z bazy prawie 218 tys. czasopism, prawie 62 tys. zduplikowanych numerów czasopism oraz prawie 8,5 tys. zduplikowanych wydawnictw. W dalszej kolejności dokonana zostanie deduplikacja książek pod redakcją oraz konferencji.