logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Komunikat dotyczący wpisywania zagranicznych stopni i tytułów osób zatrudnionych na podstawie art. 46 specustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy
2023-01-25
System POL-on nie wymusza wpisania informacji o tytułach i stopniach – istnieje możliwość wpisania nauczyciela akademickiego z pominięciem informacji o kwalifikacjach. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/komunikat-ws-wpisywania-danych-dotyczacych-zagranicznych-stopni-i-tytulow-osob-zatrudnionych-na-podstawie-art-46-specustawy-ws-pomocy-obywatelom-ukrainy/494161
2. Oświadczenia o zgodności danych za rok 2022
2023-01-26
Termin złożenia oświadczeń to 31 stycznia 2023 r. Oświadczenia składa się według stanu na dzień 31 grudnia 2022.
Oświadczenie Rektora SUM zostało wgrane do systemu POL-on w dniu 30 stycznia https://polon2.opi.org.pl/okp/ozd/inst
3. Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0
2023-01-27
Dnia 25 stycznia została wdrożona nowa wersja 1.52.1 modułu Studenci w systemie POL-on 2.0. Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu wymienione są pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-4/494167
4. Wdrożenie zmian w słowniku dziedzin i dyscyplin w module Pracownicy
2023-01-30
Dnia 30 stycznia zostały wdrożone zmiany w słowniku dziedzin i dyscyplin w module Pracownicy. Dają one możliwość złożenia oświadczenia w nowej dyscyplinie lub nowej nazwie pracownikom nowo zatrudnionym pracownikom oraz pracownikom, dla których upłynął okres 2 lat od złożenia poprzedniego oświadczenia (oraz uzupełnienia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N ze wskazaniem właściwej dyscypliny). Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 11 października 2022 r.
5. Przedłużenie terminu na wprowadzanie oświadczeń do 15 marca
2023-01-31
Zgodnie z decyzją MEiN oświadczenia złożone w 2022 r. w nowych oraz zmienionych dyscyplinach można uzupełniać/modyfikować w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r.
6.  Sprawozdawczość GUS S-12 za rok 2022
2023-01-31
Dnia 31 stycznia w wersji produkcyjnej systemu POL-on zostały udostępnione formularze GUS S-12 za rok 2022.