Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Komunikat Nr 2/2023

Komunikat Nr 2/2023 Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2023 r.   Dotyczy: miejsca składania formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego […]