Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Aktualności PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home Wdrożenie wersji 22.10.1 W dniu 18.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.1. Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: umożliwienie generowania raportu xlsx z zakładki Pracownicy w Profilu Instytucji, przepisanie punktacji czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych na rok 2022, umożliwienie edycji pełnych danych publikacji w repozytorium systemu przy pomocy importu API. Więcej informacji o […]

Aktualności SEDN

https://sedn-cp.opi.org.pl/aktualnosci/ W dniach 27 września, 6 i 12 października zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.23.0., 1.24.0. i 1.25.0. W nowych wersjach rozbudowano i usprawniono moduł Odwołania. Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/

Aktualności Forum Akademickie

https://forumakademickie.pl/ 1. Wywiad z prof. Jackiem Popielem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiceprzewodniczącym KRASP „Ewaluacja, pieniądze i etyka” (17.10.) 2. Informacja o podpisaniu przez trzy polskie instytucje (UG, UE W-w, PAN) porozumienia w sprawie paneuropejskiej reformy oceny badań naukowych „Porozumienie w sprawie euroewaluacji” (19.10.)

Ewaluacja 2026

Raport z konsultacji projektu rozporządzenia MEiN w sprawie tzw. dyscyplin 3.0 – odniesienie do uwag (6.10.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302/katalog/12889900#12889900