Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Aktualności Forum Akademickie

https://forumakademickie.pl/ 1. Wywiad z prof. Jackiem Popielem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiceprzewodniczącym KRASP „Ewaluacja, pieniądze i etyka” (17.10.) 2. Informacja o podpisaniu przez trzy polskie instytucje (UG, UE W-w, PAN) […]

Ewaluacja 2026

Raport z konsultacji projektu rozporządzenia MEiN w sprawie tzw. dyscyplin 3.0 – odniesienie do uwag (6.10.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302/katalog/12889900#12889900

Pomoc systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/lista-rol-systemu-pol-on/ Ankieta EN-1 za rok 2022/2023 Od tego roku ankieta EN-1 będzie uzupełniana w POL-on 2.0. Planowany termin udostępnienia ankiety w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych to koniec września 2022 r. Ankiety […]