Wprowadzone przez Dariusz Górniak

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że … W URPM można wyznaczyć podstawowe wartości statystyczne dla zmiennej liczbowej spośród danych wyszukanych w scenariuszu. W przykładzie w pierwszym kroku wyszukano hospitalizacje z rozpoznaniem w hospitalizacji […]

Szkolenie dla pracowników SUM

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych naszej Uczelni do udziału w szkoleniu „Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych”, które odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego […]