Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10 Sprawozdawczość GUS 2022-08-19 Sprawozdanie GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) uczelnie są zobowiązane przekazać do 31 sierpnia 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. W sprawozdaniu za 2021 r. powinni być wykazani absolwenci, których data ukończenia studiów jest późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. i wcześniejsza niż 1 stycznia 2022 r. […]

SEDN

https://sedn.opi.org.pl/ W dniach 12 i 18 sierpnia zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.18.0. i 1.18.1. W nowych wersjach rozbudowano moduł Odwołania. Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/

RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/ Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Źródłem danych są m.in. sprawozdania i zasoby POL-on. Jeden z ostatnich raportów dotyczy studentów nauk medycznych i o zdrowiu na poszczególnych kierunkach studiów w Polsce https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Studenci_kierunki_medyczne_2021

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10 Wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0 2022-08-11 W dniu 14 września planowane jest wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0. Od dnia wdrożenia będzie wyłączona edycja danych w POL-on 1.0. W celu zachowania możliwości importu danych należy wybrać jedno z poniższych rozwiązań: dostosować system uczelniany do nowego schematu XML, […]

SEDN

 https://sedn.opi.org.pl/ W dniach 4 i 9 sierpnia zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.16.0. i 1.17.0. W nowych wersjach poprawiono i rozbudowano moduł Odwołania. Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/