Szkolenie dla pracowników SUM

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych naszej Uczelni do udziału w szkoleniu „Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych”, które odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły dotyczące kursu:

 

Tematyka:

Uczestnicy kursu poznają wiele metod, które, wykorzystane podczas kształcenia studentów, pozytywnie wpłyną na ich zaangażowanie oraz zainteresowanie tematyką zajęć. W ramach szkolenia będzie mowa m.in. o wykorzystaniu:

  • gier i gamifikacji
  • myślenia wizualnego
  • map myśli oraz infografik

 


Dane wysyłającego:
Dominika Kardynał