Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Zintegrowana platforma informacyjna RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/pl/strona-glowna  POL-on 2.0 będzie głównie gromadził dane, natomiast RAD-on wraz z hurtownią danych będzie jedynym zintegrowanym źródłem danych  o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce. Dane będą zintegrowane ze wszystkich dostępnych systemów w sposób, który umożliwi szybkie i wielopoziomowe tworzenie raportów. Dane w RAD-on: – ELA – POL-on – PBN – ORPPD – NAWA – […]

Materiały ze szkoleń MNiSW oraz OPI PIB, które odbyły się we wrześniu w Warszawie i Krakowie

Na stronie Konstytucja dla Nauki, w zakładce Szkolenia https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia pod tytułem szkolenia Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on) znajdują się nowe pliki z prezentacjami https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/09/dziaanie-systemw-informatycznych-mnisw-w-tym-pol-on.zip Tematy prezentacji:

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0  W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start  Możliwość importu plików do poszczególnych modułów według nowych schematów będzie dostępna zgodnie z harmonogramem wdrożenia poszczególnych funkcjonalności.   [Przesłano przez: Ewa Nowak]

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram październik 2019 – udostępnione zostaną zatwierdzone wersje specyfikacji technicznych do interfejsów wymiany danych w obszarze: studentów, pracowników naukowych, osób ubiegających się o stopień naukowy, osiągnięć artystycznych, publikacji. Będą to przede wszystkim nowe schematy plików XML (XSD) oraz częściowo specyfikacje opisujące usługi sieciowe API – REST. Kontynuowane będą konsultacje techniczne https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start – modyfikacje w systemie […]

Nowa aplikacja POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci W godzinach wieczornych 25 września rozpoczął się proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0., która będzie współdziałała z obecnym systemem POL-on. Rozpocznie się proces migracji poszczególnych modułów systemu do nowej aplikacji. Dotychczasowy system będzie sukcesywnie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w ustawie 2.0. W inicjalnym uruchomieniu […]