Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10 Wdrożenie produkcyjne możliwości migracji danych doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach jednego podmiotu 2022-09-29 W dniu 29.09.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożono możliwość migracji danych doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi, prowadzonymi przez podmiot. Operacja ma na celu ułatwienie migracji danych doktorantów w przypadku zmian organizacyjnych zachodzących w uczelni, np. w […]

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ Nowy wpis pomocy systemu – Zdublowani studenci – instrukcja postępowania (6.10.) https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zdublowani-studenci-instrukcja-postepowania/

Aktualności PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home Wdrożenie wersji 22.10.1 W dniu 18.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.1. Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: umożliwienie generowania raportu xlsx z zakładki Pracownicy w Profilu Instytucji, przepisanie punktacji czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych na rok 2022, umożliwienie edycji pełnych danych publikacji w repozytorium systemu przy pomocy importu API. Więcej informacji o […]