Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/ Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2024. Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa upływa 28 lutego 2024 r. Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza znajduje się pod […]

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ Obszar Pracownicy – udostępnione raporty (5.02.2024) Poprawność dokumentu w sprawozdaniach GUS (6.02.2024) Sprawozdawczość GUS za 2023 rok – zmiany w formularzach i objaśnienia (7.02.2024). Termin przekazania sprawozdań do systemu […]

Szkolenia POL-on

https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/ Moduł Patenty i prawa ochronne 14.02.2024 Moduł Postępowania awansowe 20.02.2024 Moduł Kierunki studiów 26.02.2024 Moduł Projekty naukowe 27.02.2024  

Do zagospodarowania w SUM – Czytnik mikropłytek SUNRISE

Nazwa urządzenia: Czytnik mikropłytek SUNRISE (numer inwentarzowy: OGM-801-0001/06). Do aparatu dołączony jest kabel zasilania i oprogramowanie. Dane do kontaktu: Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu Katowice, ul. […]