Wprowadzone przez

Aktualności

 Wprowadzenie zmienionych zasad wartościowania udziałów czasu pracy w reprezentowanych dyscyplinach 2020-11-24 21:12:46 W systemie POL-on planowane są modyfikacje w zakresie definiowania udziałów czasu pracy w poszczególnych reprezentowanych dyscyplinach. Planowane zmiany wprowadzą dodatkowe możliwości w zakresie notowania informacji o udziałach: – umożliwią notowanie informacji o udziale czasu pracy również w przypadku oświadczenia jednej dyscypliny (0 lub […]

Nowe i zaktualizowane wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ Obszar Jakość danych – udostępnione raporty (6.11.2020) Dane pracownika – Zatrudnienie (19.11.2020) Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (20.11.2020) Korekta i zmiana danych osobowych w postępowaniach awansowych (20.11.2020) Zmiana jednostki prowadzącej postępowanie o nadanie stopnia doktora (24.11.2020) Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (24.11.2020) Dopuszczalne wartości udziałów w czasie pracy w […]

Ewaluacja

 Minister Edukacji i Nauki otrzymał analizę rozporządzenia o ewaluacji, uwzględniającą  opinie środowiska akademickiego przygotowaną przez prof. Elżbietę Żądzińską Przewodniczacą Komisji ds. Nauki KRASP. https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/list201124_MEiN-opiniaKN_ewaluacja.pdf Na kanale Youtube została umieszczona relacja z Konferencji LUMEN 2020, w tym Prezentacja “Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji” Małgorzaty Paszkowskiej i Marka Michajłowicza z OPI PIB https://www.youtube.com/watch?v=D8Kz1RZgPYw  […]

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2020 roku

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina, że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty i wnioski o dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci są przyjmowane do 15 grudnia danego roku kalendarzowego w związku z koniecznością wypłaty w danym roku. Ostatnie […]