Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Nowy moduł Pracowniczy w systemie POL-on 2.0

W związku z trwającymi pracami nad nowym modułem Pracownicy w systemie POL-on 2.0, OPI PIB przygotował infografikę dotyczącą: planowanego harmonogramu działań, nowej siatki stanowisk, środowiska DEMO, zasad migracji danych do nowego modułu

ODDAJ KREW

14 listopada br. w ramach programu Stowarzyszenia IFMSA-Poland Oddział Śląsk „Zdrowie pod Kontrolą” odbędzie się akcja krwiodawstwa. Krwiobus będzie stać na parkingu przy budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych Katowicach w godzinach od 8:00 do 15:00. O godzinie 15:30 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, w auli 113, odbędzie się wykład przygotowany przez pracowników […]

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0 listopad 2019 – Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych z starej wersji systemu grudzień 2019 – Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej. W listopadzie 2019 pierwsze wersje zostaną udostępnione na środowisku […]

FAQ systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/ Aktualnie wyświetlane są pytania i odpowiedzi w następujących kategoriach: Administracja (6) API REST (2) Doktoranci i osoby ubiegające się o stopień doktora (1) Działalność naukowa (1) Instytucje (1) Kierunki studiów (3) Migracja kierunków (13) Moduł Centralnego Logowania (MCL) (3) Ogólne (2) Postępowania awansowe (1) Pracownicy (7) Studenci (1) [Przesłano przez: Ewa Nowak]