Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Komunikat MEiN ws. terminu wprowadzania danych o postępowaniach awansowych

2021-04-22 11:07:26 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/20 W związku ze zmianą rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w POL-on uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 1 pkt 1 rektor wprowadza do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane: w terminie 30 dni (dotychczas 21 dni) od dnia przyjęcia […]

Czasowa niedostępność funkcjonalności na styku PBN – POL-on

22 kwietnia, 2021 Ze względu na konieczne prace serwisowe w systemie POL-on, funkcjonalności na styku PBN – POL-on będą niedostępne w następujących terminach: 27 kwietnia / początek prac godz. 8.00 / czas niedostępności ok. 8-10 godzin 6 maja / początek prac godz. 14.00 / czas niedostępności ok. 3-5 godzin

Fantom „Stefan” będzie uczył studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę na grant edukacyjny z Fundacją Nutricia, która dotyczy nauki żywienia enteralnego, czyli dożołądkowego i dojelitowego osoby chorej z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii. W edukacji pomogą dwa fantomy „Stefan”, imitujący osobę dorosłą i Adaś, będący fantomem dziecięcym. Nasza uczelnia otrzyma fantomy wraz z osprzętem, by studenci mogli wyćwiczyć […]

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 Prace techniczne 2021-04-21 06:51:27 W związku z koniecznością wykonania paru kluczowych aktualizacji oprogramowania serwerowego na najbliższe 2 tygodnie planowane są następujące przerwy w działaniu następujących systemów: 1. wyłączenie systemów RAD-on / BWNP / Inventorum / Pstryk / SSWR / Nauka Polska – termin: 22 kwietnia / początek prac godz. 14.00 / czas niedostępności 3-5 […]

Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home 1. Decyzją MEiN termin składania Ankiety w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii został przedłużony do dnia 30 kwietnia br. Pismo przewodnie Ministra Edukacji i Nauki oraz ankieta znajdują się pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl. Ewentualne pytania należy przesyłać mailowo na adres: http://. 2. Pierwsze uczelnie zintegrowane z API na wersji produkcyjnej systemu PBN 2.0: Centrum Astronomiczne im. […]