Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Najbliższy harmonogram systemu

https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0 1. styczeń 2020 – udostępnienie modułu do rejestracji szkół doktorskich w nowej wersji systemu POL-on 2. koniec marca 2020 – zasilenie rejestrów POL-on w zakresie danych potrzebnych do policzenia statystyki publicznej (GUS) oraz algorytmu podziału subwencji   [Przesłano przez: Ewa Nowak]

Komunikat w sprawie dyscyplin wykazywanych na studiach doktoranckich kontynuowanych na dotychczasowych zasadach

2020-01-14 12:55:27 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0 Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął przewód doktorski w okresie: a) od 01.10.2018 do 30.04.2019 i do 30.04.2019 został nadany stopień doktora, to zarówno do studiów doktoranckich, jak i do stopnia stosuje się dotychczasowe dyscypliny, b) od 01.10.2018 do 30.04.2019, ale stopień doktora został nadany po 30.04.2019, to do […]

Komunikat w sprawie sprawozdawczości GUS za rok 2019 w systemie POL-on

2020-01-15 14:52:08 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0 Dane na potrzeby statystyki publicznej (zbierane w formularzach S-10, S-11 i S-12) w roku 2020 będą, tak jak w roku poprzednim, zbierane w Systemie POL-on. W związku z faktem, że zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy wprowadzającej, podmioty szkolnictwa wyższego i nauki przekazują dane za rok 2019 do Systemu POL-on w […]