Wprowadzone przez Dariusz Górniak

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10 1. Wznowienie odświeżania danych na środowisku demo 2022-07-12 18.07.2022 r. ostało wznowione odświeżanie danych na środowisku demonstracyjnym systemu. 2. Sprawozdawczość GUS S-M za rok 2021 2022-07-19 W dniu 19 […]

ELA

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kto-pracuje-najwiecej-przed-studiami-a-kto-w-ich-trakcie-dane-z-ela-7-juz-dostepne OPI–PIB uruchomił na zlecenie MEiN siódmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA pozwala zarówno obserwować aktywność zawodową absolwentów po uzyskaniu dyplomu, jak i monitoruje ich […]

Ewaluacja

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 19 lipca jest publikacja wywiadu z wiceministrem nauki Włodzimierzem Bernackim, w którym informuje o tym, że Komisja Ewaluacji Nauki 15 czerwca przedstawiła uchwałę, na podstawie […]

Pilotażowe uruchomienie systemu EOD

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lipca 2022 r. rozpoczyna się pilotażowe uruchomienie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Procedowanie dokumentów na chwilę obecną odbywać […]