Wprowadzone przez Paweł Zaręba

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home W dniu 02.08.2021 r. wdrożono w PBN Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dn. 22.07.2021 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe)

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/ W dniu 27.07.2021 r. została wdrożona nowa wersja 0.2.0 aplikacji SEDN. Wdrożenie związane jest z poprawkami wielu błędów, m.in. błędnie wyliczanej punktacji dla osiągnięcia, czy brak wyświetlania w SEDN niektórych danych z PBN.

Podręcznik KEN do kryterium III

Z dniem 29.07.2021 r. w pomocy systemu POL-on został udostępniony podręcznik KEN dla ekspertów oraz ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Jest on dostępny do pobrania pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podrecznik-dla-ekspertow-oraz-ewaluowanych-podmiotow-w-zakresie-opisu-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowania-spoleczenstwa-i-gospodarki/

Udostępnienie sprawozdań GUS o mobilności absolwentów za rok 2020

W dniu 28.07.2021 r. w systemie POL-on zostały udostępnione do edycji sprawozdania GUS o mobilności absolwentów za rok 2020. Sprawozdanie powinno być uzupełnione analogicznie jak do tej pory, według stanu na dzień 31.12.2020 r. i zatwierdzone do dnia 31.08.2021r. Link do pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon-za-2019-r/

Do zagospodarowania w SUM: MONITORY LCD HP LA1905

Nazwa urządzenia: MONITORY LCD (panoramiczne, sprawne) HP LA1905 wg: nr. inw. BL-491-00033/10, nr. fabr. CNC028030M, rok prod. 2010 nr. inw. BL-491-00035/10, nr. fabr. CNC02802TP, rok prod. 2010 nr. inw. BL-491-00037/10, nr. fabr. CNC02802V0, rok prod. 2010 nr. inw. BL-491-00038/10, nr. fabr. CNC02804CY, rok prod. 2010 Osoba do kontaktu: Sandra Adamczyk, Katarzyna Frąckowiak tel.: 32 208 […]