Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych SUM – II nabór

Szanowni Państwo, Działając na podstawie Zrządzenia nr 146/2019 z dnia 2.09.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informujemy, że uruchomiona została rekrutacja do szkoleń w ramach zadań nr 11, 12, 13 Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” POWER. Szkolenia realizowane będą przez wykwalifikowanych pracowników Biblioteki SUM. Dostępne są trzy tematyczne szkolenia: Elektroniczna biblioteka wsparciem […]

Komunikat Nr 1/2021

Komunikat Nr 1/2021 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej Szanowni Państwo, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. o jednego Członka (rezygnacja dotychczasowego Członka) uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2021 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, […]

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Mając na uwadze coraz częstsze pytania pracowników o udostępnianie ich danych osobowych w związku z organizacją szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19, a także w związku z sytuacją pandemiczną oraz ciążących na Uczelni jako pracodawcy obowiązkach prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy w korelacji z przepisami […]

Uwaga – przedłużenie terminu zgłoszeń do szczepienia przeciw COVID-19

W dniu 29.12.2020 r. Ministerstwo Zdrowia wydłużyło okres zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 (https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie–szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych). Zainteresowanych szczepieniem: 1. studentów, w tym na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, 2. doktorantów, 3. wszystkich pracowników, w tym administracyjnych, technicznych, pomocniczych itd. – bez względu na formę zatrudnienia, którzy dotychczas nie wypełnili formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej SUM do […]

Dostęp testowy do atlasu 3D: Complete Anatomy

Biblioteka SUM zachęca do korzystania z dostępu testowego do atlasu anatomicznego 3D: Complete Anatomy. Complete Anatomy jest zaawansowaną, trójwymiarową platformą do nauki anatomii. Aktywacji dostępu należy dokonać do końca listopada. Więcej informacji na stronie: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=810:dostep-testowy-do-atlasu-3d-complete-anatomy&catid=95&Itemid=531&lang=pl