Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Komunikat Komisji ds. Nagród

Szanowni Państwo, działając na podstawie Uchwały Nr 20/2021 z dnia 24.03.2021 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach […]

SEDN

https://sedn.opi.org.pl/ W dniach 16 i 22 marca zostały wdrożone nowe wersje SEDN: v.1.7.0-etl-18 i v.1.8.0-etl-18. Lista zmian dostępna jest pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/