Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Aktualności

1. Nowe zestawienia patentów i praw ochronnych w module Raporty 2021-12-15 Udostępniony został nowy obszar Patenty, w ramach którego można wygenerować poniższe zestawienia: wykaz twórców w prawach ochronnych, wykaz patentów i praw ochronnych, wykaz instytucji będących właścicielami prawa ochronnego Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-patenty-udostepnione-raporty/ 2. Nowa wersja XSD na środowisku produkcyjnym w module […]

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w  III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” , które odbędzie się w formie on-line dnia 15 grudnia 2021 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Higienicznego, przy udziale Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Instytutu Medycyny Wsi oraz Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt.”Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii” , które odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 2-3 czerwca 2022 roku, z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas konferencji zostaną przedstawione różnorakie wyzwania jakie stawiała i stawia pandemia przed badaczkami i badaczami z różnych dziedzin […]

Konferencja „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektyw na przyszłość”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w Konferencji „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” , które odbędzie się w formie on-line dnia 27 listopada 2021 roku, z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy współczesnych kierunków […]

PBN

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi występowania w module PBN duplikatów publikacji, Instytut OPI kontynuuje masową deduplikację obiektów. W dniach 3-5 listopada usunięto z bazy prawie 218 tys. czasopism, prawie 62 tys. zduplikowanych numerów czasopism oraz prawie 8,5 tys. zduplikowanych wydawnictw. W dalszej kolejności dokonana zostanie deduplikacja książek pod redakcją oraz konferencji.