logo systemu POLON

Aktualności

1. Nowe zestawienia patentów i praw ochronnych w module Raporty
2021-12-15
Udostępniony został nowy obszar Patenty, w ramach którego można wygenerować poniższe zestawienia: wykaz twórców w prawach ochronnych, wykaz patentów i praw ochronnych, wykaz instytucji będących właścicielami prawa ochronnego
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-patenty-udostepnione-raporty/
2. Nowa wersja XSD na środowisku produkcyjnym w module Pracownicy
2021-12-15
W dniu 14.12.2021 r. na środowisku produkcyjnym została zaimplementowana funkcjonalność dodawania informacji o prowadzonych zajęciach w szkołach doktorskich przez interfejs masowego ładowania danych w mikroserwisie pracowników.
Aktualna dokumentacja (XSD 8.5) znajduje się na stronie pomocy systemu pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
3. Nowe zestawienia projektów naukowych w module Raporty
2021-12-16
W module Raporty został udostępniony nowy obszar Projekty naukowe, w ramach którego można wygenerować poniższe zestawienia: wykaz projektów naukowych, wykaz podmiotów realizujących, wykaz instytucji finansujących, wykaz kierowników, wykaz projektów powiązanych w ramach osobnych umów.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-projekty-naukowe-udostepnione-raporty/
4. Projekt nowego Rozporządzenia POL-on
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812247#12812247
Na stronie legislacyjnej rządu został umieszczony 15.12. br. projekt nowego rozporządzenia POL-on z dnia 29 listopada. Najważniejsze zmiany to zniesienie obowiązku podawania numeru ORCID w wykazie pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora, wydłużenie do 31.12.2022 terminu uzupełnienia informacji o kosztach opublikowania artykułów naukowych oraz wydania monografii, uznanie patentów za osiągnięcia naukowe zaliczane w ewaluacji, poszerzenie zakresu informacji dotyczących inwestycji, aparatury badawczej i infrastruktury informatycznej, rozszerzenie informacji o studentach kształcących się na studiach wspólnych.
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10