logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10


Zmiany dotyczące modułu Projekty naukowe

2021-12-08
W dniach 06-07.12.2021 r. na środowisku produkcyjnym została wdrożona nowa wersja Systemu POL-on 2.0, która zawiera liczne zmiany dotyczące modułu Projekty naukowe. Lista zmian i poprawek dostępna jest pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/zmiany-dotyczace-modulu-projekty-naukowe/493877
W module uruchomiono też proces weryfikacji walidacji na wprowadzonych już rekordach. W związku z tym należy sprawdzić i uzupełnić rekordy, które nie spełniają wymogów walidacji.

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Materiały Pomocy są systematycznie uaktualniane, ale tylko całkiem nowe wpisy są opatrywane datami i eksponowane w kolumnie „Najnowsze wpisy”.
Aktualizacja treści jest widoczna dopiero po otwarciu tekstu i pod tekstem jest wpisana data weryfikacji.
Interpretacje MEiN znajdują się w najczęściej zadawanych pytaniach https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/

logo systemu POLON

Szkolenia

https://szkolenia.opi.org.pl/#polon-2-0

Nadchodzące szkolenia:
2021-12-14  Moduł Patenty i prawa ochronne
2021-12-16  Moduł Pracownicy – część 1 i 2

logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

 

6. grudnia br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.10.0-etl-11. Między innymi w module Ewaluacja dodano nowe zestawienia Kryterium II – projekty naukowe, przychody z komercjalizacji i przychody z usług oraz nowe zestawienie Kryterium III – opisy wpływu.
Informacje o zmianach w Aplikacji SEDN są dostępne pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
W Bazie wiedzy aplikacji SEDN pojawił się nowy wpis – Ewaluacja: Zestawienie osiągnięć Kryterium I (6.12.2021) https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/ewaluacja-zestawienie-osiagniec-kryterium-i/