pióro, podpis

INFORMACJA

Informuję, iż zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu…